วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เสร็จแล้ว
เวลา ๑๐.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๔ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ
บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๕.๕๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน
การประกวด “โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ ๑๒ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร