วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านเลขที่ ๙๐๕ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่
กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า