วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นำ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
เวลา ๑๒.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ” ครั้งที่ ๑๔ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
สาขาบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงเปิดหอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์