วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน
“๔๐ ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ