วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ ๑๕ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๘ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงท่าอากาศยานนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ณ ที่นั้น นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์ แกรนด์ โฮเต็ล เจนีวา ซึ่งเป็นที่ประทับแรม