วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี