วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา
และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และทรงเปิด “อาคารทูลกระหม่อมแก้ว อทก.” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๐๗.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ทรงบาตรพระสงฆ์ และพระนวกะโพธิ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานเมืองคยา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ณ ที่นั้น นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมลีลา พาเลซ
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภช และทรงเปิดแพรคลุมป้ายวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ
ในพระอุปถัมภ์ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ในพระอุปถัมภ์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์