วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔” (Thailand Research Expo 2021) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร