วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๔๘ ประจาปี ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่