วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียน “Paint the Light ครั้งที่ ๖” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้นเสด็จถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทาน ชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสี และกระปุกออมสินแก่เด็กเล็ก แล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน โดยในวันนี้ มีผู้มาขอรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม รวม 698 คน นอกจากนี้ โปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มาให้คำปรึกษาการดูแลและรักษาสัตว์เลี้ยง จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคภูมิแพ้ตัวเอง และโรคไตวายระยะสุดท้าย โรคมะเร็งโพรงจมูก โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อรักษาอาการต่อไป
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้า รับพระราชทานถุงเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบภัยแล้ง กับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดแพทย์อาสาเมื่อปี 2554 ลำดับที่ 53 มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ และสาธารณสุขประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง อาสาสมัครสายสนับสนุน รวม 3,248 คน ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาล เฝ้า กับพระราชทานพระดำรัสกี่ยวกับการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิก พอ.สว. รวมทั้ง ทรงมีพระราชประสงค์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาศึกษาดูงานในสถานที่จริงด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร