วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๐๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา                    ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๗.๕๘  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๔