วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๑.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ประจาปี ๒๕๖๓ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร