วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –