วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารเรียนรู้ พหุวิทยาการ (The multidisciplinary Learning Exchange Building – LX) และทอดพระเนตรนิทรรศการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงสดับ พระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นองค์ประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา” ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม