วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์  ที่  ๘  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๔๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ  สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์  สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร