วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ “บีดีเอ็มเอส โกลเดน จูบิลี ไซแอนทิฟิก อะคาเดมิก คอนเฟอเรนซ์ ๒๐๒๒” (BDMS Golden Jubilee Scientific Academic Conference 2022) นำ คณะกรรมการจัดงานประชุม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการลงทะเบียนงานประชุมดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหารบริษัท เทพผดุงพร จำกัด พร้อมครอบครัวเทพผดุงพร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และเงินรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้กับบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อผลิตยาสีฟันสิรินเด้นท์ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายช่วงระวี กรรณสูต นำ นายทวีรัตน์ ทองมาก นายกสมาคมสืบสานศิลปกรรมถิ่นใต้
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายงานหัตถศิลป์รูปหนังตะลุง ผลงานของครูสุชาติ ทรัพย์สิน (ศิลปินแห่งชาติ) และผลงานของเยาวชนสมาชิกสมาคมสืบสานศิลปกรรมถิ่นใต้ ในโอกาสนี้ นายทิพากร สมคะเน และคณะดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นภาคใต้ในชุมชนบ้านลิปะใหญ่ เกาะสมุย และในชุมชนบ้านจังหูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) นำ
คณะผู้บริหารสมาคม ฯ พร้อมด้วยกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส (Mrs. Millicent Cruz-Paredes) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

/เวลา …

– ๒ –

เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ณ หอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว และชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย