วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๖.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ที่นั้น นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๓.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ ฯ อาทิ เอกสารประวัติศาสตร์สนธิสัญญาทางไมตรี การค้า และการเดินเรือเยอรมนี – ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๐๕ และ พ.ศ. ๒๔๐๗ (ค.ศ. ๑๘๖๒ และ ค.ศ. ๑๘๖๔) การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรสยามกับรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี สมุดรวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์ทางการทหาร ซึ่งมีภาพถ่ายพิธีเปิดและเฉลิมฉลองศาลาไทยในสวนสาธารณะคูร์ปาร์ค เมืองโฮมบวร์ด ฟ็อน แดร์ เฮอเออ ซึ่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสด็จไปทรงเปิดศาลาไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ (ค.ศ. ๑๙๖๔) และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองชตุทการ์ท พ.ศ. ๒๕๐๓ (ค.ศ. ๑๙๖๐) เป็นต้น จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ในชั้นใต้ดินของหอจดหมายเหตุ ฯ และการจัดแสดงแผนที่โบราณตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ เช่น
แผนที่โบราณเขียนและลงสีด้วยมือ ในช่วงศตวรรษที่ ๑๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมคูร์ซาลบาดคันน์สตัทท์ เมืองชตุทการ์ท ทรงร่วมงานสายใยความสัมพันธ์ไทย – เยอรมนี ในมิติรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค และงานอำลานางมารีอันเนอ ซอร์น อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์
ณ เมืองชตุทการ์ท สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชกลับโรงแรมเลอเมรีเดียงชตุทการ์ท ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๑๑.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานี ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญญบูรี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี