วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) ณ เมรุชั่วคราว วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร