วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมโฟร์ซีซันส์ จอร์จ แซ็งก์ ปารีส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไปยังท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล กรุงปารีส เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย
เวลา ๑๘.๑๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ
“ผ้ายกพัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ แด่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๑๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยัง
ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไป
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และโรงแรมแฟร์ เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา
เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖