วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๖๖ (Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2023) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทรงเปิดนิทรรศการ “รังษีราชนครินทร์” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายอภิชัย จันทรเสน ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร