วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์  ที่  ๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๗.๓๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายณัฏฐวุฒิ  โพธิสาโร
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.  ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๗.๕๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๓