วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์  ที่  ๒๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๗.๓๖ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสริมศรี สินธวานนท์ ม.ว.ม.,ป.ช.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวง
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร