วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินที่ ทีจี ๘๘๘๗ กลับจากการเยือนสหราชอาณาจักร ถึงท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนุกูล ประจวบเหมาะ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร