วันพฤหัสที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –