วันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม