วันพฤหัสที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๒.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพ
อากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียน
ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนสุนทรเวช อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันกรีฑา
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศ กับรองชนะเลิศ
ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์บริการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี