วันพฤหัสที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของศูนย์
พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ณ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑๓ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย