วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –