วันพฤหัสที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –