วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัล “เอ็นเนอร์จี มายด์ อวอร์ด 2015” (Energy Mind Award 2015) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงเป็นประธานการอภิปรายเชิงวิชาการ “ครอส อินโนเวชั่น ซิมโพเซียม” (Cross Innovation Symposium) ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด นำ อัยการประจำกอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด นายธีระ หงส์เจริญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายสุรัตน์ ศรีวิพัฒน์ เลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
เวลา ๒๓.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
– นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มาก่อน
– นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำรัฐลิเบีย มาก่อน
– นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มาก่อน

/นายนริศโรจน์…

– ๒ –
– นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน
– นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการี
นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
รัฐคูเวต นายดุสิต เมนะพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโอซากา ญี่ปุ่น
มาก่อน
– นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สหรัฐเม็กซิโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สหรัฐเม็กซิโก นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรสเปน มาก่อน
– นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน
– นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐเซเนกัล นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
– นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาก่อน

/เวลา…

– ๓ –

– นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล นายภควัต ตันสกุล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น มาก่อน
– นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐอินเดีย นายชุตินทร คงศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ มาก่อน
– นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย นายทรงศัก สายเชื้อ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
เวลา ๒๓.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองกลาง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายไกรรัช เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายอติโชค ผลดี
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
– นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ ๒๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร
เข็มวิทยฐานะ และพระราโชวาท
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า กระบวนการยุติธรรม
แม้จะประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วย แต่ทุกหน่วยงานก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือการอำนวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้แก่ประชาชนโดยเสมอหน้า ด้วยเหตุนี้ ทางราชการจึงจัดให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ที่ยิ่งลึกซึ้งกว้างขวางขึ้น ทั้งในด้านตัวบทกฎหมายและด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และมีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ ล้วนมีประโยชน์ยิ่ง
แก่การปฏิบัติบริหารงาน และการประสานงานระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยกับผู้สำเร็จการอบรม ในครั้งนี้ และหวังว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมงานกันให้ประสานส่งเสริมกัน
โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และด้วยความสุจริตจริงใจ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นหลักอันมั่นคงหนักแน่นที่ประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับ
ของกฎหมายจะพึ่งพิงอาศัยได้แท้จริง
/เวลา…
– ๔ –

เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ดำเนินงานครบทั้ง ๖ ด้าน เปิดสอนชั้นอนุบาล ๒ ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โอกาสนี้ ทรงฟังบรรยายสรุปโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
ซึ่งโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เข้ามาร่วมดำเนินการทำตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ มีการสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด และจัดกิจกรรมพาน้องดูดาวผ่านกล้องดูดาว จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและจัดระเบียบชุมชน
เวลา ๑๑.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๖๘ คน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานออกให้บริการตรวจรักษาราษฎร มีผู้มารับบริการ ๓๒๑ คน พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ๑ คน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มา
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงเกษตรของนายเหรียญ คำแคว่น เกษตรกรต้นแบบศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ
ณ บ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเดิมทำไร่เลื่อนลอย เก็บของป่าขายแต่เริ่มมีน้อยลงและต้องเข้าไปในป่าลึกเป็นเวลานาน จึงได้นำกล้าไม้ป่ามาปลูกในพื้นที่ ๑๕ ไร่ของตนเอง อาทิ ต๋าว หวาย และมะแขว่น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกล้าไม้และองค์ความรู้ จากนั้นจึงเริ่มออกแบบแปลง ขุดบ่อเลี้ยงปลา กักเก็บน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร เพื่อเก็บไว้ใช้และจำหน่ายสร้างรายได้จากนั้น ทอดพระเนตรแปลงเกษตรของนายเปลี่ยน ขาเล็ก ซึ่งเป็นแปลงขยายผล หลังจากได้มาศึกษาจากแปลงของนายเหรียญ เมื่อปี ๒๕๕๖ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน อาทิ ถั่วมะแฮะ กาแฟ กล้วยน้ำว้า รวมทั้งหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดิน และป้องกันวัชพืช เพื่อให้มีผลผลิตบริโภคและจำหน่ายตลอดปี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรมแก่ราษฎร
โอกาสนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งครอบคลุม ๖๑ หมู่บ้าน จำนวนประชากร ๒๕,๔๖๒ คน
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน