วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะกรรมการ
จัดโครงการ “คณะสงฆ์ช่วยวัดสงเคราะห์พระ ช่วยโรงเรียนสงเคราะห์นักเรียน” ประกอบด้วย พระสงฆ์ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานการกุศล
ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ ภริยาเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย และกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “ไว ดับยู ซี เอ ดิพโลเมติก แชริตี บาซาร์ ครั้งที่ ๖๕
ประจำปี ๒๐๑๘” (The 65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงรักแม่ และจำหน่ายบัตรรักแม่
ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ “เทอร์โมมิกเซอร์” (Thermomixer) สำหรับสกัดดีเอ็นเอเซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในโอกาสนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงรักแม่ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
๒. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรม
ราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– คณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสโมสรโรตารี กรุงเทพ – รัชดาภิเษก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
/- พลตำรวจโท ธนา …

– ๒ –

– พลตำรวจโท ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ นำ คณะข้าราชการตำรวจภูธร
ภาค ๗ และคณะกรรมการจัดโครงการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดดังกล่าว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางรมณีย์ วสันตพฤกษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “เด็ค. ลันเชียน แอนด์ ออลล์ แดท แจ๊ส ปาร์ตี” (Dec. LUNCHEON & ALL That Jazz Party) สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “เอไอเอส แฟมิลี แรลลี เพื่อสายใจไทย ครั้งที่ ๒๖” และการจัด
การแข่งขัน “เอไอเอส แฟมิลี วอล์ค แรลลี ครั้งที่ ๑๙ “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ในโอกาสนี้ ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสมพร สืบถวิลกุล นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมกีฬา นำ คณะกรรมการราชยานยนต์สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันแรลลีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล
ต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้แทนผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ วิศิษฏศิลปิน เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากเงินสนับสนุนในการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ เฝ้าทูลละออง
พระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกด้วย
– คณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายอะฮ์มัด รุซดี (Mr. Ahmad Rusdi) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางอานีตา รุซดี (Mrs. Anita Rusdi) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/ ในวันเดียวกันนี้ …

– ๓ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ท่านผู้หญิงสมลักษณ์ หุตินทะ ท.จ.ว.,ภ.ป.ร. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร