วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมรามาดา เดห์ราดูน ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองเดห์ราดูน
รัฐอุตตราขัณฑ์ สาธารณรัฐอินเดีย ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการทหารสาธารณรัฐอินเดีย
เมืองเดห์ราดูน ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๕ เพื่อพัฒนากองทัพอินเดียให้ทันสมัย เป็นโรงเรียนด้านการทหารที่มีชื่อเสียงของอินเดีย ฝึกนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ คำนึงว่าความปลอดภัย ความมีเกียรติและสวัสดิการของประเทศต้องมาเป็นอันดับแรก มีส่วนสร้างการเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในโลก การฝึกฝนไม่ใช่เพื่อเป็นนายทหารอย่างเดียว แต่ปลูกฝังการเป็นสุภาพบุรุษตลอดชีวิต จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนนายร้อยสาธารณรัฐอินเดีย เมืองเดห์ราดูน
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานจอลลี กรานต์ เมืองเดห์ราดูน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตำบลปันต์นคร เมืองไนนีตาล รัฐอุตตราขัณฑ์ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอดูดาวเทวสถล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการณ์อาริยภัฏ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง ๒,๔๒๔ เมตรจากระดับ
น้ำทะเล และเป็นที่ตั้งเทวาลัยอันเป็นที่สักการะบูชาพระศิวะของคนท้องถิ่นมาแต่โบราณ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและเทวาลัย และทอดพระเนตรหมู่ดาวและวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์