วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๓  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา   ๐๙.๓๗   น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปยังกองพลทหารม้าที่  ๒
รักษาพระองค์  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนิน                         ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                               หลักสูตรการรบแบบจู่โจม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ฝึก ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี                      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา   ๑๒.๕๑   น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชและทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ                            ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๖.๕๖  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์                    อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน                  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง                      จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี                                  ในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี                                      อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา