วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโส แห่งรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และทรงดนตรีไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงานสืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล “เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เซนส์ ออฟ ไทย ๒๐๒๓” (EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI 2023) และทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับทอดพระเนตรร้านค้าจากมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร