วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ราพณ์พ่ายบารมี พระจักรีครองเมือง ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติและพระราชทานเงินทุนให้ผู้แทนหมู่บ้าน
คชานุรักษ์ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออก) ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา