วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ครั้งที่ ๓๐ (๒/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
เวลา ๑๐.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย
พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “กระบี่เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เฝ้า รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เวลา ๑๐.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดรูปปั้นม้า PRINCE CHARMING WPA ณ อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี