วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเป็นประธานงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่หลวงปู่แผ้ว ปวโร เจ้าอาวาสวัดประชาราษฎร์บำรุง และพระสงฆ์
วัดประชาราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก