วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดี  ที่  ๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๔.๓๗  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๖  ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๘.๑๓  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก
และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๓.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน
ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต