วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –