วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุ
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูสุวรรณกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดตปะโยคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายสุมิตร เศรษฐพรพงศ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายทรงพร จั่นเทศ ประธานกรรมการบริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นายกิตติทัต ชูกลีบ นายกสโมสรยิงปืนลพบุรี และประธานจัดงานยิงปืนการกุศล “ลพบุรีชู๊ตติ้งเกมส์ ครั้งที่ ๖” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายวีระ กาญจนะรังสิตา ประธานชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นำ คณะกรรมการชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน มูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภ์

/- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์…

– ๒ –

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามลำดับดังนี้
๑. นางสาวภาณิชดา มหาพัฒนกุล
๒. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ – นางรัตนา จันทรพิทักษ์ และครอบครัว
๓. นางนลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ และครอบครัว
๔. นายนเรศ งามอภิชน และครอบครัว
๕. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล และครอบครัว
– นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป ทรงเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตัน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ