วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทางเวชบำบัดวิกฤต ครั้งที่ ๑๙ หัวข้อ “ออล อะเบาท์ คริติคอล แคร์” (All about Critical Care) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร