วันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –