วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดโครงการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์วิหารกัลยาณมิตร และทรงเปิดเทวสถานพระพิฆเนศ ณ ศาสนสถาน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา