วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ วังเทเวศร์ ประทานพระวโรกาสให้ นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานคณะกรรมการหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และคณะ เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกวีดิทัศน์ เพื่อเชิญไปเผยแพร่
ในรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดส์โลก ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๐๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ “พริ้นเซสส์ คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๑๘” (Princess’s Cup Thailand 2018)
ณ สนามขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เฝ้ารับเสด็จ
เวลา ๑๘.๒๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วันพระราชทานศพ
พระภิกษุบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และหอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเต่างอย และหอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร