วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “อาคารเสนาสนะสงฆ์” และ “อาคาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม” กับพระราชทานรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่บัณฑิต และนิสิตนักศึกษา
ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีสมโภช “พระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ” ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เฝ้ารับประทาน
ถ้วยรางวัลพระราชทาน ในโอกาสนี้ คณะกรรมการการจัดงาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี