วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –