วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๑๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส  อุมเบร์
ฆิเมเนซ ลิโกนา (Mr. Carlos Humberto Jiménez Licona) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา  ๐๘.๑๘ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดี” และทรงฟังการบรรยาย เรื่อง “อินโนเวชัน แอส ไดรฟเวอร์ ฟอร์ นูทริชัน แอนด์ แวล – บีอิ้ง” (Innovation as Drivers for Nutrition and Well-Being)  เรื่อง “ฟิวเจอร์ ฟู้ดส์ ฟอร์ นูทริชัน แอนด์ เฮลท์” (Future Food for Nutrition and Health) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๔.๐๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ อ่านว่า สุบ – พะ – พัน – พิน – โย นายกสมาคมนักเรียนเก่า
เตรียมอุดมศึกษา  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคม ฯ  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อ่านว่า สิน – ทบ – พัน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ                  นำ นางสาวจ้อย จิตติเดชารักษ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย  สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

– นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย นำ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิกรุงศรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในนามบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และในนามมูลนิธิกรุงศรี สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี-มูลนิธิกรุงศรี (บ้านไกรเกรียง) ตำบลเขาโจด  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

/ อนึ่ง เมื่อวันอังคาร …

 

 

 

– ๒ –

 

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรโครงการตลาดจริงใจ
“ฟาร์เมอร์ส มาร์เก็ต” (Farmers’ Market) ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ตรัง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ในวันเดียวกันนั้น เวลา  ๑๒.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง