วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๒๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

– นายขรรค์  ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นายชัยณรงค์  อุดมรัตนวงค์ ประธานศาลเจ้าพ่อเสือ หาดใหญ่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส

– นางจันทรา  บูรณฤกษ์ ประธานชมรมกอล์ฟมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

– คุณหญิงณฐนนท  ทวีสิน ประธานโครงการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล “รู้รักสามัคคี ๔๘ ปี กชส.” มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม นำ นางสาวเย็นฤดี  วงศ์พุฒ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม                 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าว                           โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก  ในโอกาสนี้ พระภิกษุ                                    ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

– นายรุ่งโรจน์  เจริญธัญรักษ์   นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น  นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสนี้  พระราชทานพระราชวโรกาสให้  ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนัขนานาพันธุ์  สุนัขอารักขา  การประกวดร้องเพลงยุวชน – เยาวชน ผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  บาสเกตบอล เซปักตระกร้อ  ฟุตซอล  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า                       โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคนมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

/อนึ่ง เมื่อวันอังคาร …

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๖.๑๒  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชชประภา  อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนรัชชประภา  เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  เพื่อฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด  ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้  ทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไป  ทันตกรรม แพทย์แผนไทย  และแพทย์แผนจีน  พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก                     และโรคระบบทางเดินหายใจ  จากนั้น  ทอดพระเนตรการอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ และประชาชนเจ้าของ สัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี และข้อควรพึงระวังเมื่อถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัด หรือข่วน                     โดยควรให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี  รวมถึงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลด              การแพร่ขยายพันธุ์  ในโอกาสนี้  พระราชทานพระวโรกาสให้  ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  เฝ้า รับพระราชทาน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่  จากนั้น  ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขของประชาชน และพระราชทานป้ายคล้องคอสุนัข ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค                คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ” เป็นที่ระลึก  จากนั้น ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับ                     ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคให้สุนัข ได้แก่ โรคเนื้องอกที่ผิวหนัง ภาวะทองแดง                        และมดลูกอักเสบ เสร็จแล้ว ทรงติดตามอาการของสุนัขที่ทรงร่วมทำการผ่าตัด ทุกตัวมีอาการปลอดภัย สามารถ ฟื้นตัวเป็นปรกติได้รวดเร็ว สมควรแก่เวลา จึง เสด็จไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร