วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมคาลส์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองซิกมาริงเงิน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไปยังท่าอากาศยานมิวนิก นครมิวนิก เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย
จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินที่ อาร์ทีเอเอฟ ๒๔๐ กลับจากการเยือนประเทศมองโกเลีย ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง