วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารกิติยาคาร
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๑
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาเคมี)
อาคาร “กิติยาคาร” เป็นอาคารหอประชุมหลัก และอาคารหอประชุมเล็ก ซึ่งได้รับพระราชทาน
ชื่ออาคารจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เดิมเป็นอาคารยิมเนเซียม ๑ ที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี ๒๕๔๑ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกีฬา การเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๔ อาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าว
ให้เป็นหอประชุมใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หอดนตรี ห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ ห้องประชุมสัมมนา
ห้อง “แอคทีฟ เลินนิ่ง รูม” (Active-Learning Room) และอาคารหอประชุมเล็ก ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและการเสนอผลงานของนักศึกษา โดยจัดเป็นโรงละครเชิงทดลองของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปในงาน “สกิล เฟสติวัล ๒๐๒๓ สกิล ซัคเซส ซัสเทนเนบิลิตี” (Skill Festival 2023 Skill Success Sustainability) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี